MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

Op school is een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven.

Kuipers Rietbergkwartier 33
4333 EK Middelburg

T 0118 - 614 448
E info@hfschool.nl