MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Inschrijfformulier

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze basisschool verzoeken wij onderstaand inschrijfformulier en toestemmingsverklaring in te vullen.


Als u een eerste kind wilt aanmelden, wordt er eerst een toelatingsgesprek gehouden met de directeur. In regel vinden de toelatingsgesprekken in februari/maart plaats voor kinderen die het komende cursusjaar 4 jaar hopen te worden. Voor het aanvragen van een toelatingsgesprek kunt u per e-mail of telefonisch een afspraak maken.


Gezinnen die al kinderen op school hebben volstaan met het invullen van een inschrijfformulier en toestemmingsverklaring.


Het inschrijfformulier is hier te vinden:
Inschrijfformulier nieuwe leerling


De toestemmingsverklaring is hier te vinden:
Toestemmingsformulier


De toestemming kan op elk moment gewijzigd worden via de ouderapp Parro.
Beide formulieren (bij voorkeur) digitaal inleveren via info@hfschool.nl. 

Kuipers Rietbergkwartier 33
4333 EK Middelburg

T 0118 - 614 448
E info@hfschool.nl