MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Brede school netwerk Noord

De Herman Faukeliusschool neemt sinds begin 2010 deel aan het Bredeschoolnetwerk Noord. In dit netwerk zijn de basisscholen, de kinderopvangorganisaties en Stichting Welzijn Middelburg betrokken. De gemeente Middelburg stelt voor deze brede scholen geld beschikbaar, zodat de kinderen voor een laag tarief aan naschoolse activiteiten mee kunnen doen.


Vanuit onze organisatie kijken we of we met behoud van onze identiteit mee kunnen denken in de activiteiten na schooltijd voor de leerlingen. Het doel is dat onze kinderen ook in deze maatschappij als betrokken burgers kunnen participeren. Daarmee kunnen we ook laten zien dat wij vanuit onze identiteit wel in deze maatschappij staan, maar ons in onze activiteiten willen laten leiden door het Woord van God.

Activiteiten

De activiteiten waar onze kinderen aan mee kunnen doen, moeten dus binnen dit kader passen. Daarom hebben we hierover afspraken gemaakt. De activiteiten die binnen onze school plaatsvinden voldoen aan onze identiteit. De activiteiten die in de scholen rondom plaatsvinden worden wel meegedeeld aan de ouders. De intentie van de leden van het bredeschoolnetwerk is wel om de activiteiten zo open mogelijk te houden, om kinderen geen activiteiten te onthouden.


Het kan echter wel voorkomen dat er activiteiten zijn die niet bij onze identiteit passen. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid en de keuze van ouders of er wel of niet ingeschreven wordt op activiteiten.


Hier treft u meer informatie over de brede scholen in Middelburg.

Kuipers Rietbergkwartier 33
4333 EK Middelburg

T 0118 - 614 448
E info@hfschool.nl