Schoolvakanties en -tijden

Schoolvakanties 

De ouders moeten bij de planning van hun vakanties met onder­staand vakantierooster reke­ning houden. Daar kan niet van afge­weken wor­den, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals in de schoolgids beschreven. Voor alle data geldt D.V.

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie 19-10-2020 tot 23-10-2020

Kerstvakantie 21-12-2020 tot 01-01-2021

Voorjaarsvakantie 15-02-2021 tot 19-02-2021

Meivakantie 26-04-2021 tot 07-05-2021

Zomervakantie 26-07-2021 tot 03-09-2021

Schooltijden

De schooltijden zijn aangepast. Hierover heeft u bericht ontvangen.