Schoolvakanties en -tijden

Schoolvakanties 

De ouders moeten bij de planning van hun vakanties met onder­staand vakantierooster reke­ning houden. Daar kan niet van afge­weken wor­den, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals in de schoolgids beschreven. Voor alle data geldt D.V.

Herfstvakantie:               25-10-2021 t/m 29-10-2021

Kerstvakantie:                27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie:         28-02-2022 t/m 04-03-2022

Goede Vrijdag:                15-04-2022 t/m 15-04-2022

Tweede Pasen:               18-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie:                   25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaartsdag:            26-05-2022 t/m 26-05-2022

Tweede Pinksteren:       06-06-2022 t/m 06-06-2022

Zomervakantie:               25-07-2022 t/m 02-09-2022

 

Schooltijden

De schooltijden zijn aangepast. Hierover heeft u bericht ontvangen.