Verkeer

De verkeerslessen op de Petrus Immensschool worden vooral gegeven aan de hand van de verkeerskranten, die door VVN worden ontwikkeld.

Groep 4 werkt aan de hand van Stap vooruit.

De groepen 5 en 6 werken aan de hand van Op voeten en fietsen

De groepen 7 en 8 werken aan de hand van de Jeugdverkeerskrant.

Daarnaast wordt in groep 7 meegedaan met het theoretisch en praktisch verkeersexamen

Voor de veiligheid van de kinderen tijdens excursies op de fiets gebruiken we veilgheidshesjes.

1 maal per 2 jaar maken we op school gebruik van STREETWISE, door de ANWB georganiseerd.

Voor de realisatie van deze activiteiten ontvangen we van de Provincie Zeeland een subsidie van 50%.