ANBI

Naam van de instelling: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Zeeland (VCPOZ)

RSIN/fiscaal nummer: 855775129

Contactgegevens: Postbus 88, 4330 AB  Middelburg, tel. 0118-614448/0118-611270

Doelstelling conform artikel 3 van de statuten: De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.

Beleidsplan: zie het schoolplan 2015-2019

Namen van de bestuurders: Zie de inschrijving bij de KvK

Beloningsbeleid: Bestuursleden kunnen een aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte onkosten. Personeelsleden in dienst van de vereniging vallen wettelijk onder de werking van de CAO Primair Onderwijs.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie het jaarverslag 2014

Zie het jaarverslag 2015

Financiële verantwoording: zie jaarverslag