Actueel

We vinden het belangrijk dat u goed bent geïnformeerd.

Daarom verschijnt er elke maand een nieuwsbrief. Daarin vermelden we de zaken die op dat moment spelen. Ook wordt er verslag gedaan van het werken in de groepen. Veel leesplezier!

Ook kunt u hier de verslagen vinden van de Medezeggenschapsraad.